Politiattest

Søknad om politiattest

Klubben er pålagt at Styret skal avkreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Man søker elektronisk via https://attest.politi.no

I søknaden må man velge «Kategori» og «Formål» fra nedtrekkslisten. For vår del er det «Frivillige organisasjoner» på begge.

Før søknad kan sendes må man ha mottatt og lastet opp en bekreftelse fra klubben på formålet. Denne utstedes av klubbens ansvarlige for politiattester, som er: Caroline Ellevold – nestleder@odalskiklubb. Før søknaden kan sendes må man sende epost til Caroline med:

  • Fullt navn
  • Personnummer (11 siffer)